pedang totsuka

pedang totsuka

ginkaku kinkaku

pedang totsuka

Orochimaru_Kusanagi
totsuka dan cermin yata